3 gode ting

3 gode ting er en vane, hvor du hver dag bemærker det, der gik godt. Mekanismen er, at du SER det, du ser EFTER. Dvs. når du bemærker de gode ting i hverdagen, vil de gode ting fylde mere og mere. Det handler ikke om at lukke øjnene for de negative ting, men om at skærpe blikket for alt det, der er værd at bygge på.

Foredraget er særdeles underholdende, og det tager samtidigt fat på nogle af livets store spørgsmål: Hvad er jeg taknemmelig for? Hvordan kan jeg håndtere modgang og modstand? Og hvad er meningen med det hele?

Foredraget om 3 gode ting er blandt andet oplagt til:

  • Afslutningen på en konference, hvor du ønsker et indlæg, der på en underholdende måde opsummerer dagen og sætter den i perspektiv.
  • Arbejdspladser eller afdelinger, der ønsker at øge arbejdsglæden og samarbejdet.
  • Ledergrupper, der ønsker inspiration og værktøjer til at holde fokus på det væsentlige i hverdagen.

Og en ”advarsel”:

Når du først er gået i gang med at gøre 3 gode ting til en del af din hverdag, får du ikke lyst til at holde op igen.

Foredraget bygger på dokumenteret forskning og Mikael Kambers bog ”3 GODE TING – du ser det, du ser efter”.

Baggrunden for foredraget ”3 gode ting”

3 gode ting er en særdeles veldokumenteret metode, som kan bruges af alle. På arbejdspladser og i privatlivet. I gode tider og i svære tider. 3 gode ting er en metode, der er udsprunget af forskningen i positiv psykologi.

Metoden er enkel og intuitiv at anvende, og jeg ved af erfaring, at en stor del af deltagerne til foredraget efterfølgende giver sig til at bruge metoden selv. Når man først er begyndt at gøre 3 gode ting til en del af sin hverdag, får man typisk ikke lyst til at holde op igen.