ALMINDELIGE BETINGELSER

Følgende betingelser er gældende for den indgåede Trivselsaftale mellem Mindstep Care ApS og virksomheden.

De almindelige betingelser er gældende for virksomheden, der har indgået aftalen samt for alle virksomhedens medarbejdere, der er omfattet af Partneraftalen.

 

Hvem er omfattet af aftalen.

Virksomheden er forpligtet til at oplyse navne og kontaktdata på de medarbejdere, der kan benytte Partneraftalen.

Rettighederne iht. Partneraftalen er personlige og kan alene benyttes af de medarbejdere, som fremgår af oplysningerne fra virksomheden.

 

Tilmelding til kurser, workshops m.v.

Hver enkelt medarbejder tilmelder sig de aktiviteter, som har interesse.

 

Framelding til kurser, workshops m.v.

Medarbejderen kan frit afmelde en aktivitet 24 timer inden afvikling. 

Udeblivelse faktureres som kostprisen for aktiviteten, som oplyst på hjemmesiden + administrationsgebyr på 250kr

 

Udbud af kurser, workshops m.v.

Mindstep Care ApS udbyder løbende kurser, workshops m.v.  Hjemmesiden opdateres løbende og der udsendes jævnligt nyhedsbreve med månedens tilbud.

 

Aflysning af kurser, workshops m.v.

Såfremt der er for få tilmeldte til et udbudt kursus, workshop m.v. forbeholder Mindstep Care ApS sig at aflyse dette. Aflysning vil ske med mindst 3 dages varsel, medmindre der foreligger uforudsete omstændigheder, som tilsiger aflysning med kortere varsel.

Såfremt et kursus, workshop m.v. er overtegnet, kan Mindstep Care ApS afvise en tilmelding. I så fald tilbydes deltageren at komme på venteliste, ligesom der tilbydes mulighed for at tilmelde sig senere tilsvarende forløb.

Ved aflysning af kurser, workshops m.v. eller ved overtegning af samme ydes ingen kompensation til virksomheden eller deltagerne.

 

Ansvar

Al deltagelse sker på eget ansvar. Det er deltagerens eget ansvar at være i en fysisk og psykisk helbredstilstand, som tillader deltager i aktiviteter hos Mindstep Care ApS.

Mindstep Care ApS er ikke ansvarlig for personskade eller tingsskade som følge af ulykker, andres deltageres handlinger eller undtagelser. Mindstep Care ApS er heller ikke ansvarlig for tyveri eller andet tab. Dette er gældende uanset hvor arrangementerne måtte afvikles.

Mindstep Care ApS er alene ansvarlig iht. dansk rets almindelige erstatningsbetingelser på området.

 

 

Aalborg, september 2018