Aktiviteter

Blog
Fysisk aktivitet som en måde at øge arbejdstrivsel på er faktisk ikke ny videnskab. I en artikel fra juni 1988 argumenterer Bruning & Frew for, at medarbejderes mentale trivsel påvirkes af deres mængde af fysisk aktivitet, hvilket dermed har en positiv effekt på deres performance på jobbet. Selvom det var accepteret på arbejdsmarkedet i perioden,...
Continue Reading