0
Antal i kurv: 0
Subtotal : 0.00 DKK
Gå til indkøbskurvGå til betaling
0
Antal i kurv: 0
Subtotal : 0.00 DKK
Gå til indkøbskurvGå til betaling

Førstehjælpskursus

Førstehjælp ved hjertestop omhandler bl.a. hjerte/lunge redning og brug af AED/hjertestarter.

Overordnede kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal
vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED).

Det centrale indhold på uddannelsen

  • Velkomst og præsentation
  • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold
  • samt praktiske orienteringspunkter
  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Bevidsthedstilstand
  • ABC-metoden
  • Stabilt sideleje/sideleje
  • Overlevelseskæden
  • Basal genoplivning
  • Brug af hjertestarter (AED)

Sådan gennemføres uddannelsen
Vi træner praksisnære senarier, med hovedvægten på træning af førstehjælpens 4 hovedpunkter

Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp
af virkelighedsnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning afvikles på relevant omgivelser, og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

Særlige bemærkninger
Denne basisuddannelse, førstehjælp ved hjertestop, kan bruges i forbindelse med erhvervelse af kørekort.

DFR anbefaler opdatering af denne uddannelse inden for 24 måneder.

UNDERVISER

Saving Lives v./ Henrik Juul Jensen.

Henrik har en solid baggrund og mange års erfaring fra den danske ambulance- og redningstjeneste. I mere end 16 år har han arbejdet som ambulanceredder og er samtidig uddannet brandmand. Han er endvidere uddannet som førstehjælps-instruktør gennem Dansk Røde Kors og godkendt af Dansk Førstehjælps Råd. Endvidere er han uddannet sergent og har været udsendt med forsvaret i Irak som gruppefører for en sanitetsenhed.

Se mere om Saving Lives

Workshoppen gennemføres ved minimum 6 deltagere.

Pris:

Pris MED Mindstep Care Partneraftale: GRATIS   (virksomhed SKAL oplyses)

Pris UDEN Mindstep Care Partneraftale: 750 kr. inkl. moms.