Forbedret produktivitet og arbejdsglæde igennem fysisk aktivitet på og udenom arbejdspladsen

Fysisk aktivitet som en måde at øge arbejdstrivsel på er faktisk ikke ny videnskab. I en artikel fra juni 1988 argumenterer Bruning & Frew for, at medarbejderes mentale trivsel påvirkes af deres mængde af fysisk aktivitet, hvilket dermed har en positiv effekt på deres performance på jobbet.

Selvom det var accepteret på arbejdsmarkedet i perioden, at fysisk aktivitet er gavnligt for virksomhedens bundlinje, hvilket blandt andet var accepteret og implementeret af giganter såsom General Foods, IBM, og Xerox, så var der ikke tilstrækkelig videnskabelig evidens for det.

Bruning & Frew’s (1988) undersøgelse bekræfter fysisk aktivitets positive effekt på trivsel og produktivitet på arbejdspladsen, og baner derfor vejen for fysisk trænings videnskabelige rationale fra virksomheders synspunkt.

Forsøgspersonerne måtte vælge blandt aktiviteter såsom gåture, løb, cykling, svømning og andet som de selv ønskede 3-4 gange om ugen, men var opfordret til at variere deres træninger. Fra medarbejderens synspunkt behøver man altså ikke at skulle tage mange timer ud af det ugentlige skema for at opnå både bedre helbred og produktivitet på arbejdet, og man kan frit vælge de aktiviteter man finder mest interessante og som man vil deltage i. I sidste ende handler det jo om at trives.

Hos Mindstep Care er vores mål at have en bred vifte af aktiviteter så man kan gøre netop det. Finde sin niche ved at prøve nye og gamle ting af, og dermed øge både det fysiske og mentale budget.

Både til gavn for kroppen, sjælen og bundlinjen.

About the author

Leave a Reply