Handelsbetingelser

Ejerskab

Juridisk navn: Mindstep Care ApS

CVR-nr: 39695685

Selskabsform: Anpartsselskab

NACE-branche: 855900 Anden undervisning i.a.n.

Abonnementsbetingelser

Køb og betaling af abonnement aftaler
Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at Mindstep Care er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Mindstep Care må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal eller år), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Mindstep Care er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Mindstep Care eller kunden. Opsigelse kan ske med minimum 1 måneds varsel til udgangen af en aftales udløb. Aftalen er gældende for ét år ad gangen. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages ved mail til Mindstep Care. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Mindstep Care ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Den månedlige abonnementspris der er nævnt på hjemmesiden forudsætter en Partneraftale der inkludere alle medarbejdere på den respektive arbejdsplads.

Ved indgåelse af en Mindstep Care Partneraftale for en virksomhed betales der for et år ad gange forud.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Mindstep Care forholder sig ikke til eventuelle beskatningsregler. Dog henvises der til følgende notat fra Statsaut. revisor fa. Beierholm.

Notatet kan læses her

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger

Mindstep Care har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Purhus Idrætsforening indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, telefonnummer og e-mail adresse på medarbejder, samt navn og adresse på virksomheden.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.mindstepcare.com registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer Mindstep Care, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
I overensstemmelse med Persondataloven, vil Mindstep Care som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

ALMINDELIGE BETINGELSER

Følgende betingelser er gældende for den indgåede Trivselsaftale mellem Mindstep Care ApS og virksomheden.

De almindelige betingelser er gældende for virksomheden, der har indgået aftalen samt for alle virksomhedens medarbejdere, der er omfattet af Partneraftalen.

Hvem er omfattet af aftalen.

Virksomheden er forpligtet til at oplyse navne og kontaktdata på de medarbejdere, der kan benytte Partneraftalen.

Rettighederne iht. Partneraftalen er personlige og kan alene benyttes af de medarbejdere, som fremgår af oplysningerne fra virksomheden.

Tilmelding til kurser, workshops m.v.

Hver enkelt medarbejder tilmelder sig de aktiviteter, som har interesse.

Framelding til kurser, workshops m.v.

Medarbejderen kan afmelde en aktivitet inden afvikling. Hos enkelte udbydere kan der være tale om betaling af et no-show-fee ved udeblivelse uden afmelding. 

Udbud af kurser, workshops m.v.

Mindstep Care ApS udbyder løbende kurser, workshops m.v.  Hjemmesiden opdateres løbende og der udsendes jævnligt nyhedsbreve med månedens tilbud.

Aflysning af kurser, workshops m.v.

Såfremt der er for få tilmeldte til et udbudt kursus, workshop m.v. forbeholder Mindstep Care ApS sig at aflyse dette. Aflysning vil ske med mindst 3 dages varsel, medmindre der foreligger uforudsete omstændigheder, som tilsiger aflysning med kortere varsel.

Såfremt et kursus, workshop m.v. er overtegnet, kan Mindstep Care ApS afvise en tilmelding. I så fald tilbydes deltageren at komme på venteliste, ligesom der tilbydes mulighed for at tilmelde sig senere tilsvarende forløb.

Ved aflysning af kurser, workshops m.v. eller ved overtegning af samme ydes ingen kompensation til virksomheden eller deltagerne.

Ansvar

Al deltagelse sker på eget ansvar. Det er deltagerens eget ansvar at være i en fysisk og psykisk helbredstilstand, som tillader deltager i aktiviteter hos Mindstep Care ApS.

Mindstep Care ApS er ikke ansvarlig for personskade eller tingsskade som følge af ulykker, andres deltageres handlinger eller undtagelser. Mindstep Care ApS er heller ikke ansvarlig for tyveri eller andet tab. Dette er gældende uanset hvor arrangementerne måtte afvikles.

Mindstep Care ApS er alene ansvarlig iht. dansk rets almindelige erstatningsbetingelser på området.

Aalborg, september 2018