Har vi en aftale?

Engang var aftaler noget vi sagde højt og gav hinanden håndslag på, hvad enten vi fik et nyt job eller sagde ja til hinanden i Kirken. I dag er en aftale kun måske en aftale. 

Hvad enten vi taler om ægteskabet eller de aftaler vi indgår som en del af en organisation, så er vi udfordrede ift. at overholde selv de vigtigste aftaler. Mange skifter arbejdspladsen ud eller bliver skilt, når den eksisterende aftale ikke giver tilstrækkelig mening for dem at overholde.

Det har fatale konsekvenser for organisationer, når ledere og medarbejdere ikke viser det ansvar det er, at committe sig vedholdende til de opgaver man har påtaget sig, så opgaverne føres ud i livet og målene bliver indfriet. 

I dette foredrag udfordrer Mads Vangsø tidens tvivl og mangel på commitment og vedholdenhed. Han viser hvad det vil sige at tage ansvar for sig selv og for sit team. 

Metaforen Mads bruger i foredraget er den aftale han har indgået med sin ro-makker Lasse og hele teamet omkring en krævende ro-tur tværs over Atlanten. Projektet har indtil nu krævet to års vedholdende ansvarstagen, uagtet at selve roturen først startede rigtigt den 12. december 2018, hvor de to mænd er roet ud fra den Kanariske ø, La Gomera.

Hvad har gjort at Mads og hans makker har fastholdt deres beslutning? 

De har haft hundredevis af lejligheder til at droppe planen, træningen og alt det besværlige et dedikeret projekt kræver. Men de har været stålfaste i deres beslutning hele vejen.

24% af danske ledere og medarbejdere er aktivt uengagerede. Det vil sige, at de i princippet ror den gale vej ift. de målsætninger og retninger som organisationen har udstukket. Det betyder i praksis, at der er bliver usandsynligt langt over Atlanten. 

Mads giver jer den opskrift, der skal til for at jeres ledere og medarbejdere tager ansvar og vedholdende forbliver committede til de projekter i søsætter.

STED:

Kompas Hotel Aalborg, Østerbro 27, 9000 Aalborg

 

PRIS OG TILMELDING:

Pris MED Mindstep Care aftale: GRATIS (Virksomhed SKAL oplyses) 

Pris UDEN Mindstep Care aftale: 150 kr. pr.