WellB er godkendt til at bruge Stressindikatoren – et trivsels- og stressmåleværktøj.

Stressindikator identificerer de centrale sundhedsrisici og sundhedsresurser, der har indvirkning på den personlige stressbalance. Derfor giver den et fantastisk godt grundlag for at kunne styrke den enkeltes modstandskraft over for stress og stressrelaterede sundhedsproblemer. Testen er et videnskabeligt valideret stress værktøj og administreres af Hogrefe Psykologisk Forlag. 

Stress er et stigende problem i det moderne samfund. Undersøgelser viser, at stadig flere danskere oplever stresssymptomer og klager over, at de jævnligt føler sig stressede. Samtidig er der øget opmærksomhed på de negative sundhedsmæssige konsekvenser af stress.

Verdenssundhedsorganisationen spår at 70 % af alle sygdomme i 2020 vil være stressrelaterede livstilsygdomme. Oplevelsen af stress afhænger af den enkelte person, og der er meget store individuelle forskelle på, hvem der oplever stress, og hvad der forsager oplevelsen af stress.

Fordi stress vil udgøre så stort et problem i samfundet vil det blive et tilsvarende stigende problem i arbejdslivet. Dårlig sundhed og trivsel har betydning for sygefravær, personaleudskiftning, præstationsevne og dermed for produktivitet og konkurrenceevne.

Stress er en fysisk og psykisk reaktion på, at de oplevede krav, udfordringer og belastninger overstiger de personlige resurser og handlemuligheder, der skal til for at kunne magte dem.

Om vi rammes af stress er derfor overordnet et spørgsmål om, hvorvidt vi er i stand til at opretholde en balance mellem oplevede krav, udfordringer og belastninger og vores individueller opfattelse af disse.

Anvendelse af Stressindikator

Stressindikator kan bruges hvis du ønsker at afhjælpe og forebygge stress og opbygge trivsel for dig selv eller din arbejdsplads. Det kan være sig i forbindelse med health care, stress management, sundhedsfremme og wellness i virksomheder samt leder- og medarbejderudvikling.

Stressindikator er velegnet til brug i selve indsatsen for opbygning af trivsel og mod stress og stressrelaterede sundhedsproblemer samt i forbindelse med iværksættelsen af tiltag, der forebygger stress.

Ved sit fokus på de bagvedliggende, personrelaterede faktorer, der indvirker på respondentens personlige sårbarhed/robusthed over for stress, egner Stressindikator sig særligt til brug i forbindelse med rådgivning og vejledning, der har stressreducerende og trivselsfremmende personlige forandringer for øje. Derfor kan testen med fordel indgå som led i virksomheders stresspolitik og danne udgangspunkt for sundhedsfremmende /forebyggende indsatser.

Stressindikators sundhedsfremmende sigte forudsætter en aktiv involvering af respondenten. Derfor indeholder Stressindikator en resultatrapport og en muligt handlingsplan, der kan indgå som hjælpeværktøj i vejledningen og efterfølgende kan anvendes af respondenten til at igangsætte og fastholde målrettede, stressforebyggende initiativer.

Opbygningen af Stressindikator

Stressindikator består af 15 skalaer, der afdækker respondentens status inden for områder, der har en forskningsunderbygget, central betydning for den personlige stressbalance.

Skalaerne er:

 • Stress
 • Sundhedsvaner
 • Motion
 • Søvn/afslapning
 • Kost/ernæring
 • Helbredsbeskyttelse
 • AC-faktoren
 • Socialt netværk
 • Type A-adfærd
 • Mental hårdførhed
 • Positiv vurdering
 • Negativ vurdering
 • Trusselsminimering
 • Problemfokusering
 • Psykisk velbefindende

Stressindikator inkluderer en omfattende fortolkningsrapport, der indeholder en personlig profil, hvor testpersonens svar er sammenlignet med en norm bestående af 346 tilfældigt udvalgte voksne danskere. Væsentlige afvigelser fra det gennemsnitlige i positiv eller negativ retning opgøres som henholdsvis sundhedsressourcer og sundhedsrisici.

Fortolkningsrapporten indeholder endvidere konkrete råd og anbefalinger afhængig af testpersonens scores på de 15 skalaer. Endelig rummer fortolkningsrapporten en personlig handleplan til fastholdelse af testpersonens stressreducerende og helbredsfremmende forandringsønsker.

 

Bestil en trivselstest i dag